Language  

Formlar

Formlar

🔴 HAZIR FORMLAR 
◾ F 001_Doküman Takip Listesi
◾ F 002_Toplantı Kayıt Formu
◾ F 003_ Yıllık Eğitim Planı
◾ F 004_Staja Katılım Formu
◾ F 005_Personel Eğitim Sicil Formu
◾ F 006_Oryantasyon Kayıt Formu
◾ F 007_Eğitime Katılım Formu
◾ F 008_Uygunsuzluk Bildirim Formu
◾ F 009_Düzeltici Faaliyet Formu
◾ F 010_DF Takip Formu
◾ F 011_İş Başvuru Formu
◾ F 012_İşbaşı İçin Gerekli Belgeler
◾ F 013_Personel Bilgi Formu
◾ F 014_Personel Performansı Değerlendirme Formu
◾ F 015_Personel Öneri İstek Şikayet Formu 
◾ F 016_Görev Tanımı Formu
◾ F 017_Yıllık İç Denetim Planı
◾ F 018_Dış Kaynaklı Doküman Listesi
◾ F 019_Prosedür Formu
◾ F 020_Talimat Formu
◾ F 021_Onaylı Tedarikçi Listesi
◾ F 022_Satın Alma İç Talep Formu
◾ F 023_Sipariş Formu
◾ F 024_Giriş Kontrol Formu
◾ F 025_Tedarikçi Performansı Takip Formu
◾ F 026_Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Raporu
◾ F 027_Akademik Personel Memnuniyet Anketi
◾ F 028_İdari Personel Memnuniyet Anketi
◾ F 029_Öğrenci Memnuniyet Anketi
◾ F 030_Öğretim Elemanı ve Sınav Değerlendirme Anketi
◾ F 031_Mezun Değerlendirme Anketi
F 032_Dış Paydaş Anketi
◾ F 033_Yıllık Genel Bakım Planı
◾ F 034_YGG Raporu
◾ F 035_İletişim Tablosu
F 036_Değişiklik Kayıt Formu
F 037_Arşiv Etiketi Formu
F 038_Sınav Evrakı Teslim Zarfı Üzeri Yapıştırılacak Form
F 039_Dosya içeriği formu
F 040_Doküman İmha Tutanağı
◾ F 041_Kalite Kayıtları Listesi
 F 042_Yapılabilirlik Formu
◾ F 043_Dosya Etiket Formu
◾ F 044_Proses Tanıtım Listesi
◾ F 045_Kalite İyileştirme Planı
◾ F 046_İlgili Taraflar
 F 047_Kurumsal Bilgi Takip Formu
◾ F 048_Doğrudan Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı
◾ F 049_Doğrudan temin talep ve komisyon yazısı
◾ F 050_Doğrudan temin onay belgesi
◾ F 051_Süreç Kartı
 F 052_Kısmi Zamanlı Öğrenci Alım İlanı Başvuru Formu
◾ F 053_Topluluk Kurucu Üye Formu
◾ F 054_Faaliyet Gerçekleştirme Formu
◾ F 055_Akademik Personel İzin Formu
◾ F 055_MYO Akademik Personel İzin Formu
◾ F 056_İdari Personel İzin Formu
◾ F 057_Saatlik İzin Formu
◾ F 058_İşe Başlama Formu - İDARİ PERSONEL
◾ F 059_İşe Başlama Formu - AKADEMİK PERSONEL
◾ F 060_İşe Başlama Formu -AKADEMİK - DSÜ
◾ F 061_Fazla Mesai Onay Formu
◾ F 062_Personel İmza Beyan Formu
◾ F 063_Faaliyet Planı Bildirme Raporu
◾ F 064_Topluluk Üye Kayıt Formu
◾ F 065_Ücret Avans Talep Formu
◾ F 066_AR-GE İhtiyaç Formu
◾ F 067_Kırtasiye Malzemesi İhtiyaç Formu
◾ F 068_Kurumsal İletişim Ekipman Zimmet Formu
◾ F 069_Malzeme Teslim Formu
◾ F 070_Seyehat Talep Formu
◾ F 072_BAP Koordinatörlüğü Proje Öneri Formu
◾ F 073_BAP Koordinatörlüğü Proje Değerlendirme Formu
◾ F 074_BAP Koordinatörlüğü Hakem Öneri Formu
◾ F 075_BAP Koordinatörlüğü Gelişme Raporu Formu
◾ F 076_BAP Koordinatörlüğü Avans Dilekçesi Formu
◾ F 077_BAP Koordinatörlüğü Yurtici Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi Formu
◾ F 078_BAP Koordinatörlüğü Bitirme Raporu Formu
◾ F 078_Etkinlik Onay Formu
◾ F 079_Antalya Belek Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurs/ Seminer/ Eğitim Öneri Formu
◾ F 080_Antalya Belek Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurs/ Seminer/ Eğitim Başvuru Formu
◾ F 081 Antalya Belek Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulu Başvuru Formu
◾ F 082 Antalya Belek Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Etik Kurulu Başvuru Kontrol Formu
F 083 Antalya Belek Üniversitesi Akademik Çalışma İzni Başvuru Formu
F 084 Antalya Belek Üniversitesi Akademik Çalışma İlerleme Raporu Formu