Language  

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

  • Anasayfa
  • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu (BU-CEK), Antalya Belek Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planının (BU-CEP) gereği olarak 18.04.2024 tarihli Senato Toplantısında onaylanarak kurulmuştur.  
Komisyonun görev ve faaliyet alanları şunlardır:
◼ Antalya Belek Üniversitesi'nin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından durumunu belirlemek, değerlendirmek ve izlemek amacıyla gerekli nicel ve nitel veri toplama çalışmalarını düzenli olarak gerçekleştirmek;
◼ Akademisyenlerin, araştırmacıların, idari personelin ve öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı ayırımcılık konularında bilgi ve farkındalıklarını artırmak amacıyla tüm paydaşların katılımıyla düzenlenecek seminerler, çalıştaylar ve projeler düzenlemek;
◼ Toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı bir kampüs ortamı için tavsiyelerde bulunmak ve yol haritaları oluşturmak;
◼ Çalışmaların ve analizlerin sonuçlarını yaygınlaştırmak;
◼ Sorumlu olduğu konular dahilinde BU-CEP’in hedeflerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunmak.

🔴 Antalya Belek Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (BU-CEP) 2024 dosyası için tıklayınız.
🔴
Antalya Belek Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu için tıklayınız.