Language  

İdari ve Mali İşler Daire Bşk

  • Anasayfa
  • İdari ve Mali İşler Daire Bşk

İdari ve Mali İşler Daire Bşk

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Üniversitemizin , Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında Başkanlığımız, adına tanzim edilmiş ödenekler çerçevesinde Merkez Birimlerine ait tüm personel giderleri ve mal hizmet alımlarına ait satınalma ve ihale işlemleri ile adı geçen bütçeler içerisinde yer alan makine ve teçhizat alımlarına ait tüm ihale işlemlerini mevzuat çerçevesinde gerçekleştirir. Ayrıca 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 60. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca Rektörlük Makamınca yetkililiği devredilen diğer birimlere ait mal ve hizmet alımlarını yapar. Yıl içerisinde bütçesinde yer alan ödeneklerin sağlıklı ve düzgün kullanılmasını ve kaydedilmesini gerçekleştirir. Satın alınan malzemeleri talep edilen ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili birimlere dağıtır. Malzemelere ait kayıttan terkin, yer değişikliği ve hibe işlemlerini gerçekleştirerek yıl sonunda çıkarılması gereken hesapları hazırlar.

İdari İşler Birimi;

Üniversitemize ve Rektörlüğümüze ait haberleşme, temizlik ve güvenlikle ilgili işleri yürütür.Sadık ATEŞ, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

E- posta: sadik.ates@belek.edu.tr 

Dahili: 1058 - 1070

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Görev Tanım Formu için TıklayınızBülent Baki YILMAZ, Satın Alma ve İhale Müdürü

E- posta: bulent.yilmaz@belek.edu.tr

Satın Alma ve İhale Müdürü Görev Tanımı için Tıklayınız