Language  

Rektörümüzün Mesajı

Rektörümüzün Mesajı


Sevgili Öğrenciler, Kıymetli Aileler, Değerli Akademisyenler ve Sevgili Paydaşlarımız,

Toplumsal dönüşümün ve bilgi çağının hız kazandığı bu dönemde, Antalya Belek Üniversitesi, geleceğin öncü liderlerini yetiştirmeye adanmış misyonuyla önemli bir rol üstlenmektedir. Yüzyıllar boyunca edindiğimiz bilgi ve deneyimi, çağın gereksinimleri ile harmanlayarak, sınırları aşan bir eğitim ve araştırma ortamı sunma vizyonuyla yolumuza devam ediyoruz.

Üniversitemiz, her bir öğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmak, onları küresel ölçekte rekabet edebilecek, ahlaki değerlere sahip, yenilikçi ve düşünce liderleri haline getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmaktadır. Akademik kadromuzun özverili çalışmaları, çağın gereksinimlerine uygun, disiplinlerarası eğitim modelimiz ve yüksek nitelikli araştırma olanaklarımızla, bilgiyi üretme ve paylaşma alanında öncü bir konumda bulunmaktayız.

Biz, öğrencilerimizin sadece bilgiyle değil, aynı zamanda etik ve sosyal sorumluluk bilinciyle donatılmasını hedefleyen, küresel sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir eğitim anlayışını benimsemiş bulunmaktayız. Aynı zamanda, uluslararası iş birlikleri ve küresel ağlarımızı genişleterek, öğrencilerimize küresel bir bakış açısı kazandırmayı ve dünya vatandaşı olmalarını desteklemeyi önemsiyoruz.

Belek Üniversitesi olarak pozitif çalışma iklimi, yenilikçi eğitim modelleri, üniversite-sanayi işbirliği, Ar-Ge/Ür-Ge, araştırma ve teknolojiyi kucaklayarak, bölge ve ülkemizde fark yaratacak projelere odaklanma öncelikli konularımız olacaktır.

Bu yolculukta hepimizin katkısının ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Eğitim ve öğretimde yüksek sorumluluk bilinci içerisinde, odaklanmış, farklılıklarını fırsata dönüştürmüş, uygulama kapasitesi yüksek, bölge, ülke ve dünya ile entegre, zengin bir öğrenme ortamı yaratacağız. Yenilikçi düşünceyi, öğrencilerimizin potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olacak ve topluma değer katacak araştırmaları teşvik edeceğiz. Bu vizyon ile sadece kendi başarılarımızı değil, aynı zamanda Serik ve Antalya’nın da genel gelişimini etkileyeceğiz.

Sizlerle birlikte, bilgiyi keşfetmeye, dünyayı değiştirmeye ve toplumu dönüştürmeye kararlı bir şekilde ilerliyoruz. Bu heyecan verici yolculukta, her birinizin katkısı ve başarısı bizim için büyük önem taşımaktadır.

Sizleri, üniversitemizin bu heyecan verici ve dinamik yolculuğuna katılmaya ve geleceği birlikte inşa etmeye davet ediyorum.

Sevgi ve Saygılarımla,


Prof. Dr. Mehmet YAZICI

Antalya Belek Üniversitesi

Rektör