Language  

Akran Zorbalığı, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Tutum Belgesi

  • Anasayfa
  • Akran Zorbalığı, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Tutum Belgesi

Akran Zorbalığı, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Tutum Belgesi

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ AKRAN ZORBALIĞI, CİNSEL TACİZ VE CİNSEL SALDIRIYA KARŞI TUTUM BELGESİ
Antalya Belek Üniversitesi, etik ilkeleri özümsemiş, insanın değerinin farkındalığı ile donatılmış bireylerin yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda davranmak ve Üniversitenin bütün mensuplarının olumlu bir öğrenme, çalışma ve yaşam ortamı içinde olmalarını sağlayamak konusunda kararlı olduğunu beyan eder. Eğitim ve öğretimde yüksek sorumluluk bilinci içerisinde ve bu hedefler doğrultusunda her türlü ayırımcılık, şiddet, cinsel taciz ve saldırıyı hoş gören kültür ve davranışlara karşı olduğunu duyurur ve insana yaraşan bir öğrenme, çalışma ve yaşam ortamının güvence altına alınabilmesi için üzerine düşen sorumluluğu duyarlı biçimde yerine getireceğini taahhüt eder.

Antalya Belek Üniversitesi, akran zorbalığının, cinsel taciz ve saldırının insan hakları ihlallerine yol açtığını, vücut dokunulmazlığı ve kişilik haklarının ihlalinin ceza hukuku açısından suç olduğu, ne türden olursa olsun şiddete ve rızaya dayalı olmayan cinsel davranışlara maruz kalmanın aynı zamanda eğitim ve çalışma haklarının da ihlali anlamına geldiği gerçeğinden hareket ederek, akran zorbalığı, cinsel taciz ve saldırıya hiçbir koşul altında müsamaha göstermeyeceğini beyan eder.

İşbu “Akran Zorbalığı, Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Tutum Belgesi” ile Antalya Belek Üniversitesi, yukarıda açıklanan amaç, kapsam, ilkeler çerçevesinde, Üniversite bileşenlerinin bu konularda farkındalığının arttırılması ve bu tür olayların engellenmesi için çaba göstermeye, bu tür iddialar ve şikâyetler söz konusu olduğunda etkili bir soruşturma ve yaptırım mekanizması işletmeye hazır olduğunu kamuoyuna duyurur.

🔎Akran Zorbalığı, Cinsel Şiddet ve Cinsel Saldırıya Karşı Tutum Belgesi'ni indirmek için tıklayınız.