Language  

Vizyon, Misyon, Temel Değerler

  • Anasayfa
  • Vizyon, Misyon, Temel Değerler

Vizyon, Misyon, Temel Değerler

VİZYON

Vizyonumuz; nitelikli akademik kadromuzla, özel ve devlet kurumlarıyla iş birliği kapsamında, başta tüm disiplinlerde küresel düzeyde ve kalifiyeli aranan mezunlar yetiştirmek ve yayınlarıyla alanlarında akademik çalışmaları yönlendirebilen, her tür bilimsel etkinlikte işbirliği daveti alabilen araştırma-geliştirme kurumu olmayı hedeflemiştir.

MİSYON

Misyonumuz; dünyadaki güncel gelişmeler gözetilerek, akademik ve teknolojik olarak ülkemizde çağdaş uygarlık düzeyini aşacak, araştırma ve çalışmalara katkıda bulunmaya yönelik ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimli, iş gücünün hazırlanmasında kendine özel bir görev seçmiş bulunmaktadır. Üniversitemiz, içinde bulunduğumuz bilgi çağını şekillendirilebilecek potansiyele sahip; temel bilimler ve bilişim konularında yetkin, araştırmacı, yaratıcı ve üretken insanlar yetiştirmeyi ve bu amaçla toplum düzeyinde vazgeçilmez olan sürekli eğitim, araştırma ve geliştirme ilkesini benimsemiştir.

TEMEL DEĞERLER

DÜRÜSTLÜK

BELEK ÜNİVERSİTESİ; Bilimsel etik ilkelere uygun eğitim verirken toplum, kendi çalışanları ve öğrencilerinde ilk olarak dürüstlüğe önem verir

ZAMAN YÖNETİMİ

BELEK ÜNİVERSİTESİ; güvenirlilik, adalet ve işbirlikçi prensiplerden yola çıkarak yapılan işlerde zaman yönetimini sağlar.

KALİTE ODAKLI VE VERİMLİ OLMA

BELEK ÜNİVERSİTESİ; Öncelikle kendi çalışanlarına ve öğrencilerine kalite odaklı ve verimli iş yapmayı esas alır

İNSAN İLİŞKİLERİ

BELEK ÜNİVERSİTESİ; insan hakları ve eşitlik ilkelerini esas alarak, özlük haklarına duyarlılığı sağlar.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE ETKİN İŞBİRLİĞİ

BELEK ÜNİVERSİTESİ; çalışmalarını sürdürülebilirlik ve etkin işbirliği prensibinden yola çıkarak yürütür.