Senato Üyeleri

Senato Üyeleri

ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ◾ Prof. Dr. Mehmet YAZICI - Rektör

◾ Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL - Rektör Y.

◾ Prof. Dr. Abdullah KUZU - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.

◾ Prof. Dr. Simten GÜNDEŞ - Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı

◾ Prof. Dr. Hüseyin BAL - İnsani Bilimler Fakültesi Dekanı

◾ Prof. Dr. Mehmet YAZICI - Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Dekanı

◾ Prof. Dr. Nüket GÜZ - Sosyal Bil. Enst. Md.

◾ Doç. Dr. Mehmet ŞEREN - İnsani Bil.Fak. Temsilcisi

◾ Dr. Öğr. Üyesi Gökhan AKEL -İİBF Temsilcisi

◾ Dr. Öğr. Üyesi Pelin ÜGÜMÜ AKTAŞ - Sanat ve Tas.Fak. Temsilcisi

◾ Dr. Öğr. Üyesi Elçin NOYAN - Fen Bil. Enst. Md.

◾ Öğr. Üyesi Hasan ÖZCAN  - MYO Md.

◾ Genel Sekreter / Raportör