Language  

AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURANLARA EK SINAV HAKKI

AZAMİ SÜRESİNİ DOLDURANLARA EK SINAV HAKKI

Sevgili Öğrencilerimiz, 

Azami süresini dolduran Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz için yapılacak olan 2022-2023 Bahar Dönemi 1.Ek Sınavları 10-14 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacaktır. Bu durumda olan öğrencilerimizin 5 Temmuz 2023 saat 17:00 ye kadar  oidb@belek.edu.tr adresine başvuru formunu göndermeleri gerekmektedir. Ders başına ücret KDV Dahil 1.000 TL 'dir.Başvuru Formu için tıklayınız.Ek Sınav Hakkı nedir?

Yükseköğretim Kanunu’nun 44.Maddesinin (c) bendine göre öğrenciler, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


Son Duyurular