Language  

Program Menu/ Syllabi

Program Menu/ Syllabi

FACULTY                                              

Faculty of Art and Design 🔹 Communitaion and Design

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

Faculty of Art and Design 🔹 Gastronomy and Culinary Arts

➡ Program Menu    ➡ Syllabi

Faculty of Art and Design 🔹 Interior and Environmental Design

➡ Program Menu    ➡ Syllabi

Faculty of Art and Design 🔹 Radio, Television And Cinema

➡ Program Menu    ➡ Syllabi

Faculty of Economics and Administrative Sciences 🔹 Department of Management Information Systems

➡ Program Menu    ➡ Syllabi

Faculty of Economics and Administrative Sciences 🔹 International Trade and Business Management

➡ Program Menu    ➡ Syllabi

Faculty of Engineering and Architecture 🔹 Software Engineering

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

Faculty of Humanities  🔹 Department Of Psychology

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

Faculty of Humanities  🔹 Department of  Sociology

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

VOCATIONAL SCHOOL

🔹 Justice

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Architectural Restoration

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Banking and Insurance Program

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Civil Aviation Cabin Services

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Construction Technologies

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Culinary Arts Program

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Graphic Design

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Interior Design

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Medicinal and Aromatic Plants

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Opticianry

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Pharmacy Services

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Social Services

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Tour Guide Training

➡ Program Menu     ➡ Syllabi

🔹 Yacht Captain Training

➡ Program Menu     ➡ Syllabi