Language  

Çevrim içi Ara Sınav Kuralları

Çevrim içi Ara Sınav KurallarıSevgili Öğrencilerimiz,

10/04/2023 tarih ve 2023/10 sayılı Senato Kararına istinaden 24-28 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak olan çevirim içi ara sınav kurallarımız aşağıdaki gibidir. 
 1. 2022-2023 akademik yılı Bahar dönemi vize sınavları Microsoft  Teams  (MS  Teams) platformu  üzerinden "gözetimli  sınav" şeklinde yapılacaktır.

 2. Sınava girecek öğrencilerin belek.edu.tr uzantılı kurumsal MS Teams hesapları ile oturum açmaları gerekmektedir. Ziyaretçi veya kişisel MS Teams hesapları ile oturum açan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

 3. Öğrencilerin oturum açtıkları bilgisayarlarda kamera ve mikrofon donanımı hazır bulundurulmalıdır.

 4. Öğrenciler  sınav süresince kamera ve mikrofonlarını açık durumda  tutmalıdır.

 5. Öğrenciler,  yüzleri ve oturdukları masanın önü kameradan  görülecek şekilde oturmalıdır,

 6. Öğrenciler sınav esnasında T.C. Kimlik kartlarını/pasaportlarını ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmalı  ve sorulduğunda  sınav gözetmenine göstermelidir,

 7. Sorular açıklandığında oturumda hazır bulunan öğrenciler sınava girmiş sayılacak olup, soruları gören öğrenciler  sınav bitene  kadar oturumdan ayrılmamalıdır.

 8. Öğrenciler sınav başlamadan önce sınav oturumunda hazır bulunmalıdır.Sınav başladıktan sonra sınav oturumunu  açan öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 9. Sınav oturumunun yarıda kesilmemeli, öğrenciler bilgisayarlarının şarjları dolu olarak ya da bir güç kaynağına bağlı olarak sınava girmeli, elektrik kesintisi ve benzeri teknik aksaklıklar sebebiyle oturumdan çıkmak zorunda kalan öğrenciler durumu açıklayan bir dilekçe ile Bölüm Başkanlıklarına başvurmalıdırlar.

 10. Sınav süresince sınava bağlanılan bilgisayar haricinde başka bir elektronik cihaz ile ilgilenilmesi  kopyaya teşebbüs  olarak değerlendirilecektir.

 11. Sınav oturumunda görevli bulunan sınav gözetmenleri sınav kurallarını ihlal eden, kopya çekme ve kopya verme teşebbüsünde bulunan, uyarıları dikkate almayan öğrenciler hakkında tutanak hazırlayıp ilgili Fakülte Dekanlığına/MYO Müdürlüğüne  bildirecektir.Hepinize başarılar dileriz.  


Son Duyurular