Language  

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Kontenjan ve Başvuru Koşulları

  • Anasayfa
  • Duyurular
  • 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Kontenjan ve Başvuru Koşulları

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Kontenjan ve Başvuru Koşulları

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal Kontenjan ve Başvuru Koşulları

Çift Anadal ve Yandal Programlarımıza başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde e-posta ile alınacak olup, Başvuru Dilekçesinin oidb@belek.edu.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihler dışında gönderilen e-postalar dikkate alınmayacaktır.
Çift Anadal Programına Alınacak Öğrencilere İlişkin Başvuru Koşulları:

1-Öğrenci Çift Anadal diploma programına, anadal lisans diploma programının en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında başvurabilir.

2-Öğrencinin Çift Anadal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasında GNO en az 3,00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile ilk % 20’lik dilimde bulunması gerekir.

3-Çift Anadal diploma programındaki GNO en az 3,00 olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

Yandal Programına Alınacak Öğrencilere İlişkin Başvuru Koşulları:

1- Öğrenci ilan edilen Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyıl başında başvurabilir.

2- Öğrencinin Yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının (GNO) en az 2.50 olması ve başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.


Son Duyurular